FeaturesLiteProEnterprise
Unlimited users/devicesYesYesYes
Multi source warehousing / stockYesYesYes
Buy at store, home deliveryYesYesYes
Buy online, return in storeYesYesYes
Real-time inventory syncYesYesYes
Barcode scanningYesYesYes
Loyalty Reward / ProgramYesYesYes
Cash & Card PaymentYesYesYes
Custom Payment optionsYesYes
Stripe PaymentYesYes
Authorize.net Card PaymentYesYes
Tyro TerminalYesYes
Stripe Verifone 400YesYes
Giftcard optionYesYes
Store creditYesYes
Tracking Number optionYes
Bambora Payment GatewayYes
Store pickupYes
Zippy Gift CardYes
Barcode GeneratorYes
Adjust stockYes
 Buy nowBuy nowBuy now
 
$299 One-time payment
$399 One-time payment
$499 One-time payment
POS for PC

Yes 

 Yes

 Yes

POS for iPad Browser

 Yes

Yes

Yes

Create order in second

Yes 

 Yes

 Yes

Check Other Stores' Stock Level

Yes 

 Yes

 Yes

Search Online Orders

Yes 

 Yes

 Yes

Price Override

Yes 

 Yes

 Yes

Split Tenders

Yes 

 Yes

 Yes

Partial Payments 

Yes 

 Yes

 Yes

Print Custom Receipt

Yes 

 Yes

 Yes

Manage Stock in Backend

Yes 

 Yes

 Yes

Support Magento Rules

Yes 

 Yes

 Yes

Custom discount

Yes 

 Yes

 Yes

Real-time Reports

 Yes

 Yes

 Buy nowBuy nowBuy now
 
$299 One-time payment
$399 One-time payment
$499 One-time payment